Музикотерапевтичен институт - София


МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

Уважаеми колеги,

Представяме теми, семинари и други събития планувани за календарната 2021год.

*Поради не предвидими обстоятелства в държавата , не можем да се ангажираме  с дати за провеждането им!

 

Дата за провеждане

Название на учебната дисциплина

Хорариум

Водещ

Януари

16-17

Клинична музикална импровизация

15

Йосиф Герджиков

31

МТ индивидуална и групова работа
с деца и възрастни

7

Петер Шулце (Германия)

Февруари

13

Клинична музикална импровизация

8

Йосиф Герджиков

14

Клинична музикална импровизация

8

Яна Николова

Март

*

Психотерапия  центрирана към клиента – Карл Роджерс 

 

Росица Георгиева

*

Гещалт терапия – продължение, работа със сънища и др

 

Елена Илиева

Март *

Работа с приказка в психотерапията

 

Лили Ахтарова

Април *

Активна музикотерапия в индивидуалната и групова работа

 

Лили Ахтарова

Май *

Интензивен курс

Процес ориентирана психотерапия  «Изкуствата в ежедневната психологическа работа»   

 

Лили Ахтарова

Юли, август *

Интензивен курс
«Образно асоциативни подходи в Музикотерапия»

 

Лилия Ахтарова

Ирина Димова

Радка Георгиева

 

Октомври *

Музикална психодрама

 

Надя Витанова

Ноември *

Музикална психодрама в група и индивидуалната работа

 

Лили Ахтарова

Декември *

Музикална психодрама при деца

 

Мария Горинова