Музикотерапевтичен институт София


ГРАФИК на МТИ – С за 2024г. - 

Семинари и други събития

 

 

Название на учебната дисциплина

Вид

Хорариум

Дата за провеждане

Водещ

 

 

„Изкуствата в ежедневната психологическа работа“

Семинар (Workshop)

15 тренингови часа

 

26 и  27     януари

Лилия Ахтарова

 

 Цикъл

„Активна музикотерапия“

 

 

 

 

 

История и развитие на музикотерапията

Семинар

6

тренингови часа

 

10 февруари

Радка Георгиева

Музикотерапия при деца. Подхода на Нордоф и Робинс.                                            МТ при деца със синдрома на „Даун“, при деца са аутизъм, и други генерализирани увреждания,                                      мт. при възрастни с умствени увреждания и др.

Семинар (Workshop)

30 тренингови часа

 

9 и 10 март

30 и 31 март

Лилия Ахтарова

Радка Георгиева

Яна Николова

Музикотерапевтични техники и прийоми подходящи за употреба в рамките на училищното образование

Семинар (Workshop)

15     Тренингови часа

13 и 14. април

 

Лаура Марков

 

Нейчо

Карпачев

 

Активна музикотерапия в груповата и индивидуалната мт.

Семинар (Workshop)

15                                  тренингови часа

11 и 12 май  

Лилия Ахтарова

Музикотерапия в                         невро–рехабилитацията  

Семинар (Workshop)

15 тренингови часа

м. юни

Лилия Ахтарова

Образно асоциативни музикотерапевтични подходи

Интензивен          курс

45 тренингови часа

м. юли

Лилия Ахтарова

Ирина Димова

 

Следват:

Клинична музикална импровизация – в. Йосиф Герджиков и Яна Николова,

Музикална психодрама при деца и възрастни в група и  в индивидуалната психотерапия –

в. Мария Горинова, Лилия Ахтарова, Радка Георгиева

 
 МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

Тематична програма на семинари и други събития на МТИ-С за 2022

Дата за провеждане

Название на учебната дисциплина

Вид

Хорариум

Водещ

Януари

15-16

Динамика на малката терапевтична група
по Ървин Ялом

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Февруари*

Системни школи

Теоретико- приложен семинар

15

тренингови

часа

Мариета Дюлгерова

Март*

Фамилна терапия

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

Румен Георгиев

Април *

Краткосрочна психотерапия.
Проста терапия

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

д-р Пламен Панайотов 

Май *

Изкуствата в психологическата работа с приказки

Практически семинар

15
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Юни*

Изкуствата в ежедневната психологическа работа.
Процес ориентирана терапия 

Практически семинар

30
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Юли*

Теоретичен изпит  и симулативна сесия 
за завършване на базисно ниво

Юли, август *

Интензивен курс
«Образно асоциативни подходи
в
Музикотерапия»

Практически семинар

45
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Ирина Димова

 

 

*Поради не предвидими обстоятелства в държавата, не можем да се ангажираме с дати за провеждането им!