Музикотерапевтичен институт София


МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

Тематична програма на семинари и други събития на МТИ-С за 2022

Дата за провеждане

Название на учебната дисциплина

Вид

Хорариум

Водещ

Януари

15-16

Динамика на малката терапевтична група
по Ървин Ялом

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Февруари*

Системни школи

Теоретико- приложен семинар

15

тренингови

часа

Мариета Дюлгерова

Март*

Фамилна терапия

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

Румен Георгиев

Април *

Краткосрочна психотерапия.
Проста терапия

Теоретико- приложен семинар

15
тренингови

часа

д-р Пламен Панайотов 

Май *

Изкуствата в психологическата работа с приказки

Практически семинар

15
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Юни*

Изкуствата в ежедневната психологическа работа.
Процес ориентирана терапия 

Практически семинар

30
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Юли*

Теоретичен изпит  и симулативна сесия 
за завършване на базисно ниво

Юли, август *

Интензивен курс
«Образно асоциативни подходи
в
Музикотерапия»

Практически семинар

45
тренингови

часа

Лилия Ахтарова

Ирина Димова

 

 

*Поради не предвидими обстоятелства в държавата, не можем да се ангажираме с дати за провеждането им!