Музикотерапевтичен институт София

Музикотерапевтичен институт – София осъществява целогодишен прием на кандидати за включване в цялостната Обучителна програма, както и за обучение по индивидуален план съобразен с предварителната психотерапевтична подготовка на кандидата, ако има такава.

  

Кандидатът е необходимо да е навършил 26 годишна възраст и да е имал две години професионален опит. Кандидатите да се включат в програмата, биха могли да го направят по всяко време след като изпълнят следните условия:

 

              1.     Да представят в електронен вариант:

              -       Мотивационно писмо – заявление в свободен текст;

              -       Автобиография – cv;

              -       Диплома за  завършено висше образование – степен бакалавър, магистър;

    

                   2.     Да преминат входно интервю.

 

       Необходимо е кандидатът  да се запознае с програмата.

                Необходимо е кандидатът да се запознае  и приеме да спазва  правилника на МТИ – С  и подпише договор  с  управлението на МТИ – С.

 

След внасяне на студентската такса за годината, студента получава студентска книжка.