Музикотерапевтичен институт София
 

                                                      Представяме на вашето внимание

за първи път в гр. Пловдив

ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит с техники от музикотерапията и другите експресивни изкуства

Водещ: Радка Георгиева (сертифицирана в две специалности: музикален психотерапевт и клиничен музикален терапевт, квалифициран член на БАМ ) и екип: Супервизор: Лилия Ахтарова (регистриран психотерапевт, сертифициран музикален психотерапевт,  арт терапевт, квалифициран член на БАМ и БАП)

 

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

* Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

* Изследване на модели на поведение.

* Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

* Насочена към развитие на умения в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

* Придобиване на комуникативни умения в малки групи и в социума.

 

Очаквани резултати:

1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.

2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.

3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

4. Развитие на емоционалната компетентност.

5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.

6. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

• „Активна музикотерапия“

• „Музика - танц и движение“

• Рецептивни музикотерапевтични подходи.

• Музикална психодрама. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.

• Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – „Процес ориентирана психотерапия“.

 

👉ЗА КОГО – За всички желаещи да развиват нови личностни умения, с цел подобряване хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

Възрастова граница: от 15 до 55 годишна възраст.

 

Група за личностно развитие и опит е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

 

Курсът предвижда 36 тренингови часа.

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата.

КЪДЕ: гр. Пловдив.

 

Условия за участие:

Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе лично или онлайн.

Моля, изпращайте своите заявки на email: radka_musik@abv.bg

Срок за изпращане на заявки: 05.02.2023 г.

Забележка: Работи се в малка група.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0888 892 506

Повече информация на: 0888 892 506

 ___________________________________________________

МТИ–С  обявява прием на студенти за Обучителната програма

 

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

ПРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

http://mtisbg.com /

http://bulgarianmusictherapy.com/mti/

обявява прием

за Обучителната програма

Клинична музикотерапия“ и музикотерапевтични подходи в психотерапията”

 

            Подготовката и дипломирането със специалност “Музикотерапевтични подходи в психотерапията” се осъществява в България единствено в Музикотерапевтичният институт – София към Българска асоциация по музикотерапия.

            Обучението в МТИ-София е съгласувано и съобразено с критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия и изискванията на Българска асоциация по психотерапия.

Обучението се осъществява по Обучителна програма, която включва семинарни тематични модули, психотерапевтичен тренинг и работа под супервизия.

            Обучителната програма дава възможност обучението да се провежда и по индивидуален план, който предвижда индивидуално съобразена честота на посещаемост на обучителните модули, както и намален хорариум  за специалисти с  вече придобит психотерапевтичен тренинг

  За студенти, желаещи интензивно обучение се  допуска:

 • След втората година на обучение за първо ниво студентите, които желаят, могат да започнат индивидуална и групова музикотерапевтична практика под супервизия.
 • След втората година на обучение студентите, участващи в група за личен опит, биха могли паралелно да се включат в група за  супервизия.
 • Част от теоретичната подготовка по желание на студентите да се провежда он лайн.

                   Удобреният кандидат би могъл да се включи по всяко време на календарната година с посещение на тематичните семинари.

Всеки студент в МТИ–С е нужно да премине група за личностно развитие и опит и лична психотерапевтична работа със средствата на музикотерапията и другите експресивни изкуства използувани за терапевтични интервенции.

 

            Обучението е предназначено за специалисти в областта на музиката и хуманитарните  специалности.

Документи за кандидатстване: мотивационно писмо, автобиография (CV), копие от диплома за завършено образование.

Документите изпращайте на e mail  адрес: mti@bulgarianmusictherapy.com

- На кандидатите се отговаря в тридневен срок от подаване на документите

- Срок за подаване на документи: 25.11.2022г.

- За допълнителна информация на тел.: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;

 

 


___________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, сертифициран  музикотерапевт , арт-терапевт) и екип:

Обзървър – Петя Петрова

 

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

*       Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*       Изследване на модели на поведение.

*       Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

*       Насочена  към  развитие на умения в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*       Придобиване на комуникативни умения в малки групи и в социума.

 

 

Очаквани резултати:

1.       Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.

2.       Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.

3.       Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.

4.       Развитие на емоционалната компетентност.

5.       Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.

6.      Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

·       „Активна музикотерапия“

·       „Музика -  танц и движение“

·        Рецептивни музикотерапевтични подходи.

·        Музикална психодрама. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.

·       Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – „Процес ориентирана психотерапия“.

 

ЗА КОГО –  За всички желаещи да развиват нови личностни  умения,  с цел подобряване  хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

Възрастова граница: от 15 до 55 годишна възраст.

 

Група за личностно развитие и опит е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

 

Курсът предвижда 36 тренингови часа.

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

КОГА: според договореността на участниците в групата.

 

Условия за участие

Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе лично или онлайн.

Моля, изпращайте своите  заявки на еmail-а на МТИ-С:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки: 05.02.2022 г.

Забележка: Работи се в малка група.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон:

0898 66 55 78  или   02/ 980 13 87.

Повече  информация на:  mtisbg.com,  както и на www.bulgarianmusictherapy.com___________________________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София

Предлага на Вашето внимание

Музикална психодрама – цикъл семинари в четири модула

 

От м. Октомври до м. Декември 2021 г.

 

Цикълът ще се проведе в 4 модула, както следва:

 

Модул 1:

Теми: Въведение в психодрамата.

Въведение в психодрамата като метод- теоретични аспекти, техники и приложение.

Концепция и възможности на психодрамата като метод за консултиране.

Групи и групово взаимодействие.

Водещ:   Мария Горинова, д.п. психодрама директор водещ на психодрама за  деца

Дата:       17.10.2021 от 10.00 ч. до 14.00 ч. – без обедна почивка.

Семинарът ще се проведе онлайн!

 

Модул 2:

Теми: Въведение в музикалната психодрама.

Загряване.

Музикална психодрама при работа със симптом.

музикална  психодрама при работа със семейства.

Клъстер на ролята.

Разработване на приказка със средствата на музикалната психодрама.

Водещ:  Лилия Ахтарова, регистриран психотерапевт, музикотерапевт

Дата:   23 и 24 октомври 2021 г.

Време:  от 9.00 ч. до 16.00 ч. с 1 час обедна почивка.

Семинарът ще се проведе присъствено на адреса на МТИ-С!

 

 

 

Модул 3

Теми:

Музикален психодраматичен процес, насочен към психичното съдържание на Аз-а (“Inner Self”).

Музикален психодраматичен процес, насочен към “социално-ролевия репертоар” на Аз-а.

Музикален психодраматичен процес, насочен към междуличностните взаимоотношения на Аз-а (“Социален атом”).

Музикален психодраматичен процес, насочен към личния и символния смисъл на сън.

Водещ: проф. Надежда Витанова, д.п.н. – психодрама директор, регистриран психотерапевт, музикотерапевт

Дата:   27 и 28 Ноември 2021 г.

Къде?       гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж,  Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики, звънец “Психотерапия”

Семинарът ще се проведе присъствено!

 

 

Модул 4.

Тема:  Психодрама при деца.

 

Психодрама с деца, приложение на музикотерапевтични техники в психодраматичната работа с деца.

 

      Семинарът е ориентиран към въведение в приложението на психодрамата като метод в работата с деца.

      В терапевтичен и обучителен аспект, психодрамата за деца дава възможност за:

-        безопасно изразяване на конфликти, емоционални и поведенчески проблеми в         защитено пространство

-        подпомага разширяването на ролевия репертоар на децата, посредством преживявания в контекста на разнообразни игрови ситуации и сценарии

-        стимулира подобряването на комуникативните умения, когнитивните и езиковите им способности, подкрепя развитието на спонтанност и креативност.    

Водещ:  Мария Горинова  - д.п. психодрама директор, водещ на психодрама за деца

Дата:      12.12.2021 г.  от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Семинарът ще се проведе присъствено на адреса на МТИ-С.

Такса за участие:

За студенти на МТИ-С:

Модул 1 – 30 лв.

Модул 2 – 75 лв.

Модул 3 – 75 лв.

Модул 4 – 40 лв.

 

За всички други:

Модул 1 – 40 лв.

Модул 2 – 90 лв.

Модул 3 – 90 лв.

Модул 4 – 50 лв.

За представители на институции – за всички модули – 350 лв.

 

Музикалната психодрама е подход от частта задължителни от Обучителната програма на МТИ – С и има самостоятелен завършен вид за всички, които имат интерес към темата.

Моля, изпращайте своите заявки на e-mail: mti@bulgarianmusictherapy.com –  в свободен текст.

Ако това е Ваше първо участие, моля, попълнете заявка за участие.

Срок за заявки – 08.10.2021 г.

Срок за внасянето на такса участие – 12.10.2021 г.!

Участниците извън регулярното обучение, ще получат сертификат.

 

Моля внесете своите такси в:

Банка ДСК, Музикотерапевтичен институт – София

IBAN: BG63

STSA

93000021519279

За студенти на МТИ-С, възможно е и на място.

За повече информация: тел. 0898 665 578;

 


___________________________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София

 

Скъпи колеги и приятели,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че излезе от печат

Сборник „Музикотерапия – теория и практика“.

Това е първата книга издадена от Музикотерапевтичен институт - София!

 

Сборникът съдържа статии,  в които се разглеждат предимно случаи от практиката подкрепени от теоретична постановка.

В авторският състав участват предимно възпитаници на Музикотерапевтичен институт – София и преподаватели.

 

Представянето на книгата ще се състои на 07.10.2021 г. от 18.00 ч.

В Столична библиотека - „Мраморно фоайе“ – пл. “Славейков“ № 4, гр. София.

 

В ПРОГРАМАТА :

   Музикална интермедия от наши именити изпълнители – студенти по музикотерапия.

   Представяне на Сборникът  „Музикотерапия – теория и практика“.

   Въпроси и коментари.

   Ще има щанд, на който бихте намерили сборника и други книги по музикотерапия.

 

Регулярно сборника бихте намерили на адреса на БАМ и МТИ - С .

Цена: 10 лв.

 

Други книги издадени от БАМ:

„Да изиграеш музиката в теб“ – Джоузев Морено,

„Тъгата в сърцето“ – Хайди Фауш,

Сборник доклади от Втората  национална конференция по музикотерапия,

„Музикотерапията – средство в психотерапията“ – Лилия Ахтарова___________________________________________________________________


Уважаеми  колеги

 Предстоят два модула съответстващи на Активната музикотерапия, на тема: „Клинична музикална импровизация

Дати: м.Януари – 16 и 17,

М.февруари – 13 и 14 2021

Семинарът е във връзка с подхода  на „Нордов и Робинс”, както и съответства на  всеки невербален музикотерапевтичен подход и школа.

Клиничната музикална импровизация е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С, съобразен с изискванията на критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия!

 

Предстоящият семинар  ще се проведе в две части, както следва:

 

Първи ден:

Въведение в Клиничната импровизация –Теория и музикални примери.

Насочен към колеги, които нямат предишен модул по темата!

Втори и трети  ден:

Клинична музикална импровизация по Тони Уиграм - Теория и практически упражнения.

За начинаещи и  напреднали.

 

Водещ:ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ

4 ден – Приложение на клиничната музикална импровизация  - примери от практиката, разглеждане на казоси.

Водещ -  Яна Николова

Семинарът ще се проведе присъствено и с възможности за он лайн участие!

 

Кога?

на 16.01.2021г. (събота) от 10:00 до 17.30 ч. ,

на 17.01.г.( неделя ) от 11:00 до 17.30 ч.,

на 13.02.2021г.( събота ) - от 10:00  до 17:00 ч.

14.02. – от 10.00 – 17.30ч.

 

Къде?

Адресът на БАМ: гр. София, ул. Гурко № 52.

 

Такса за участие за студенти на МТИ – С за целият модул – 140лв., за един ден – 40лв.;

За всички други:180 лв. –  за  двата модула

За представители на институции 300 лв.

 

Семинарът дава 30 тренингови часа.

Участници, които не са студенти на МТИ – С ще получат сертификат.

 

Моля, заявете своето участие или  потвърдете своето присъствие на e-mail-aнаMTI: mti@bulgarianmusictherapy.comв свободен текст или попълнете заявка, ако това е Ваше първо участие!

 

Срок за изпращане на заявки и внасяне на таксата:  08.01.2021г.

 

Моля преведете своята такса за участие не по-късно о 08 януари  2020 г. на сметката на МТИ - С:

Музикотерапевтичен институт – София:

Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000021519279

 

За студенти на МТИ-С е възможно и на място!

Повече информация на моб.: 0898 665 578 ___________________________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София
при Българска асоциация по музикотерапия

 

Уведомява:

На дата  31януари 2021 г.

Ще се проведе семинар на тема
„Музикотерапия при работа с деца и  възрастни.

 

Водещ: ПЕТЕР ШУЛЦЕ – Германия

 

Семинарът  ще се проведе он-лайн

от 10.00ч. до 16.30 ч.  с платформа Zoom

Програма:

 

 

10:00 ч. - Въведение упражнения за загряване.

10:20-12:30 ч. - Орф музикотерапия

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

·         Какво е музикотерапия?

·         Целева група: цели, принципи на Орф музикотерапията, взаимодействие, рефлексия. 

·         Как да подходим: взаимодействие, рефлексия

Пауза (10 минути)

Планиране на терапията: задаване на цели, опериране с целите, определяне на рамката, структурата и сетинга.

Взаимодействие по двойки: работа по двама, оценка на терапията, запис на терапията.

 

12.30-13.30 ч. - Обедна почивка

 

13.30 -15.00 Музикотерапия в общността

Обобщение/преглед на индивидуалната и групова терапия: паралели, разлики. Закони: Конвенция на ООН, дефиниция по Мартин Бубер  - Какво е музикотерапия в общността?

Теоретични аспекти качества на музикотерапията в общността: представяне на хора на Петер Шулце, елементарен музикален театър, да композираш  мюзикъл методи изследователски проект резултати видео на мюзикъл на Петер Шулце в You Tube.

 

15.30 -16.30 Терапевтично писане на песни

Какво е терапевтично писане на песни? С кого се впускаме в писането на песни? Различни методи на писане на песни. Практически примери за писане на песни.

 

Такса  за участие:

- За студенти на МТИ-С – 50 лв.

- За членове на БАМ – 60 лв.

 

За всички други - 90 лв.

За представители на институции – 110 лв.

 

Моля, изпращайте своите заявки до дата - 8 януари и не внасяйте своите такси по-късно от същата дата!

Изпращайте заявки на e mail: mti@bulgarianmusictherapy.com  в свободен текст или попълнете заявка, ако това е Вашето първо участие!

 

Таксата за участие се заплаща само по банков път - на банковата сметка на МТИ-С:

Банка ДСК

IBAN:  BG63STSA93000021519279

Основание за плащане: обучение.

 

 

Местата са ограничени до 15 души.

Музикотерапевти и студенти по музикотерапия имат предимство.

Повече информация на тел. +359 898 665 578.

 

***

За водещия:

Петер Шулце е роден в Южна Африка. След като завършва бакалавърската си степен по „Социална работа“ в Университета на Натал в Дърбан и работи като пробационен служител в продължение на година, се премества в Германия.  Работил  е като социален работник в дом за деца,  а по-късно  работи със възвръщенци от Източна Европа с немски произход, преди да стане директор на училище за хора с обучителни  затруднения в Лобеталарбайт в град Целе.

През 2018 г. завършва магистърска степен по „Музикотерапия“ във Вюрцбург, Германия и в момента работи като музикотерапевт с хора с обучителни  затруднения и възрастни с  деменция. Петер Шулце е ангажиран ежегодно в проектна седмица в дневен център за работа с деца с увреждания в гр. Гоце Делчев. Там  работи с екипа специалисти  и с  децата. Обучава ги  със средствата  на музикотерапията като например:  с песни, танци и мюзикъли, по-късно се свързва с Българската асоциация по музикотерапия.


 ___________________________________________________________________

Уважаеми колеги и приятели,

 

С радост ви съобщаваме, че в Института по музикотерапия са осигурени нови бройки от книгата на Лилия Ахтарова „Music Therapy – A means for Depth Psychological Work”. Те са достъпни за закупуване на специална намалена цена от 16 лева.

 

Книгата на Лилия Ахтарова разяснява създаването и развитието на музикотерапията в България, в Европа и по света, както и някои от основните музикотерапевтични школи. Представени са случаи от практиката и нейния психотерапевтичен опит от различни периоди от професионалното ѝ развитие като психотерапевт, в който използва три различни музикотерапевтични подхода.

 

За заявки можете да се обърнете по имейл и телефон  на МТИ-С или БАМ:

mti@bulgarianmusictherapy.com

bam@musictherapy.com

или моб.:  +359898 665 578

 

******

 

Лилия Ахтарова е директор на Музикотерапевтичен институт - София и бивш председател на Българската асоциация по музикотерапия. Тя е регистриран психотерапевт, сертифициран музикотерапевт и арт терапевт, квалифициран член и  учредител на Българска асоциация по музикотерапия и квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия.

 

Бъдете здрави,


___________________________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София към

 

Българска асоциация по музикотерапия 

 

има удоволствието да Ви покани на

 

                             Цикъл семинари Музикотерапия при деца

 

Водещи:

Радка Георгиева – музикален психотерапевт, клиничен музикотерапевт,

Яна Николова – клиничен музикотерапевт.

 

Музиката може да породи емоции, спомени или  специални връзки, които ни свързват социално или духовно. За децата музиката може да бъде забавен начин да се научат, да се отпуснат и да преминат през трудни емоционални или физически ситуации.

 

В рамките на 30 тренингови часа ще бъдат разгледани:

Първи модул - дати:  03 и 04. 10.2020г. МТ при здрави деца

·         Какво е важно да знаем за МТ при деца:

·         Как изглежда музикотерапевтичната сесия със здрави деца в индивидуална и в групова терапевтична сесия: Терапевтична рамка, първа среща с детето, времетраене на сесията, защитено място, граници, терапевтична връзка терапевт – дете.

·         Игра и музикална игра: характеристики и функции на музикалната игра

·         Цели и резултати, които си поставяме

·         Разликата между  музикална педагогика и музикотерапия

·         Разликата между  клинична музикотерапия и музикална психотерапия при деца

·         Изпробване на различни активности: кога и в какъв момент могат да се приложат.

 

Втори модул - дати:  23 и 24.10.2020г. – програма:

 МТ при деца с генерализирани разстройства в развитието

 • Кратък преглед на генерализираните разстройства
 • Подход Нордофф и Робинс: същност на креативният подход, разбор на музикален материал
 • Как да адаптираме конкретен материал към определено заболяване
 • Индивидуални и групови сесии с деца със синдром на Даун: споделяне на опит от практиката.

·         Изпробване на различни активности: кога и в какъв момент могат да се приложат. Примери от практиката.

 

Такса за участие:

За  студенти на МТИ - 70лв.
за всички други – 90лв.
за представители на институции - 120лв.

 

Време:

На 03.10.2020г. – събота  от 9.00ч до 16.30ч

04.10.2020г.  -  неделя  от 9.00ч. до 17.00ч.           

с  един час обедна почивка  

23.10.2020г. – събота  от 9.00ч. до 16.30ч.

24.10.2020г. – неделя,  от 9.00ч. до 17.00ч.

Срок за изпращане на заявки: 26.09.2020г.

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!


За всички други – моля потвърдете в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ-С към БАМ и e насочен към всички, които се интересуват от темата. Желаещите да вземат участие в семинара е нужно да имат  музикална подготовка!

 

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт – София
Банка ДСК
IBAN: BG63STSA93000021519279
за студентите  на МТИ - е възможно е  и на място!

 

Повече информация на: mtisbg.com , както и на: www.bulgarianmusictherapy.com телефон: 0898 66 55 78 или 02/ 980 13 87.

 

Следва: семинар МТ при деца през месец декември, клинична музикална импровизация м. януари и февруари 2021 г. - общо 30 тренингови часа.


___________________________________________________________________


Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА

Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, сертифициран  музикотерапевт) и екип:

Радка Георгиева – музикален психотерапевт, клиничен музикотерапевт,

Яна Николова – клиничен музикотерапевт.

Груповите  занимания ще се провеждат он лайн. За не говорещите български език предлагаме симултантен превод на английски език.

 

 

ЦЕЛ на Групата за личностно развитие и опит:

*         Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*         Изследване на модели на поведение.

*         Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

*         Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*         Динамика на взаимоотношения в малка група и семейството.  Динамика на малката група e Специфика на взаимодействие: водещ – клиент, преподавател – обучаем.

 

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
4. Развитие на емоционалната компетентност.
5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

·           Активна музикотерапия.

·           Музика, танци и движения.

·           Асоциативна музикотерапия, музика и образност.

·           Психодраматични техники с музика. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.

·           Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – процес-ориентирана психотерапия.

 

ЗА КОГО – за музиканти, танцьори, художници, психолози, социални работници, специалисти  от медицинските професии   и за всички желаещи да развиват нови личностни  умения ,  с цел подобряване  хигиената на взаимодействие и превенция към заболявания предизвикани от емоционални преживявания и други.

 

Група за личностно развитие и опит е задължителен психотерапевтичен тренинг за бъдещи психотерапевти,  музикотерапевти, както и е полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

Да работим със себе си в условия на група, ни предоставя възможност да открием нови качества, да придобием нови умения в комуникацията, лидерски умения, да развием чувствителност към групата към която принадлежим. Формата работи за подпомагане към взимане на правилни за нас решения и начина за осъществяването им. Работата с изкуства прави процеса приятен и удовлетворяващ!

 

Курсът предвижда 30 тренингови часа.

 

Желаещите да продължат своето обучение в МТИ-С ще придобият документ за преминали „въвеждащо ниво” от  Обучителната програма  на института, всички други – ще получат сертификат!

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно; 

КОГА: според договореността на участниците в групата: възможностите са да се взимат сесиите стандартно веднъж в седмицата или  интензивно по две сесии в един ден.

 

Условия за участие:  Входящо интервю – интервюто би могло да се проведе он лайн и лично.

 

 

Моля, изпращайте своите  заявки на еmail-а на МТИ-С:  mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки:       15.10.2020 г.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0898 66 55 78   или  02/ 980 13 87.

 

Повече  информация на:  mtisbg.com както и на:  www.bulgarianmusictherapy.com

 

 

 


___________________________________________________________________


МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – София

към

Българска Асоциация по Музикотерапия

 

 

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание

Интензивен курс на тема:

„Образно асоциативни подходи в музикотерапията”

 

от 31 юли до 5 август 2020 г.

Водещи:  ЛИЛИЯ АХТАРОВА и ИРИНА ДИМОВА

 

Тема: „МУЗИКА И ОБРАЗНОСТ”:

В рамките на 45  тренингови часа ще бъдат разгледани:

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки,

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка,

* Връзка с други терапевтични подходи,

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* Връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи,

* Видове релаксация,

* Музикална лаборатория.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

Изисквания:

Желаещите за участие извън Обучителната програма на МТИ-С, е необходимо да преминат през предварително интервю! Кандидат участници в интензивния курс, които нямат  личен опит с подхода Музика и образност, е необходимо да имат минимум 3  индивидуални сесии преди началото на курса. Участници, които имат вече един интензивен курс по подхода МО, биха могли да се включат в модулите след първият ден от курса!

ЦЕЛИ: през личните си преживявания, участниците да добият познание за подхода МО, както и начални умения за прилагането му

За кого? – Теоретично – практическият курс е подходящ  за студенти на МТИ-С,  за студенти по музикотерапия и студенти от други психотерапевтични парадигми с музикална подготовка, за музикотерапевти и психотерапевти с музикална образованост.

 

Къде? – адресът на БАМ: гр. София, ул. Гурко 52

Време:  всеки ден от 10.00 до 17.00 ч., с един час обедна почивка и две кафе паузи

 

Такса за участие:

За студенти на МТИ – София  –  220 лв.

За всички други – 300 лв.

За представители на институции – 400 лв.

За участници , които имат  два  интензивни курса по подхода – 25 лв. на ден.

 

Срок изпращане на заявки за участие:  20  юли 2020г.

Срок за внасяне на такса за участие: 25 юли   2020г.

 

Моля, изпращайте заявки за участие на email:   mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!

 

За всички други – моля потвърдете  в свободен текст на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт - София –

Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000021519279

за студентите по  музикотерапия е възможно  и на място!

Повече информация на  тел.: 02 / 980 13 87 или 0898 66 55 78

 

ПРОГРАМА:

31 Юли 2020 г.,  петък 

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки

* Структура на терапевтичната сесия и  теоретична постановка

* Връзка с други терапевтични подходи

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуалната психотерапия

* Връзка и разлика с други рецептивни музикотерапевтични подходи

* Видове релаксация

 

01 Август 2020 г., събота  -

      * от 10.00 до 13.00 -  Видове релаксация – упражнение

* от 14.00 до 17.00 - Музикална лаборатория

 

02 Август 2020 г., неделя -  Музикална лаборатория:

* Музикални форми

* Подбор на музикални произведения за целите на работата с МО.

 

03, 04, 05 Август 2020 г.

* Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

* Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

 

 


___________________________________________________________________


Музикотерапевтичен институт - София при

Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява , че се сформира :

 

„ Музикотерапевтична женскa група”

за подкрепа и себеопознание

/Users/LauraGiosh-Markov/Downloads/levi-guzman-zdSoe8za6Hs-unsplash.jpg

ЗА КОГО:

За всяка жена, която има нужда да си подари време, в което да изследва и подреди чувствата и емоциите си, да се фокусира върху важни за нея теми, да се погледне през очите на останалите членове на групата в подкрепяща и защитена среда.

 

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.    Осъзнаване и опознаване на личностни качества и ценности

2.    Подобряване на уменията да разпознаваме своите чувства и

       тези на другите

3.    Развитие на емоционална компетентност

4.    Повишаване на себеоценката

5.    Пренасяне на опита от работа в групата в реални житейски

               ситуации

6.    Възможност за решаване на актуални проблеми

7.   Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание

СРЕДСТВА:

        Чрез средствата на музиката и другите експресивни изкуства.

 

Водещи:

Лаура Джош-Марков- психологически съветник, музикант, музикален психотерапевт под супервизия и

Росица Николова – оперна певица, музикален психотерапевт под супервизия.

желаещите да направят заявка 

за повече информация и предпочитан час за интервю на телефон:

0888 25 14 15 - Росица Николова      Email: Rosivasnik@abv.bg

Срок за заявки : 15 Okт. 2019 г.___________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

 

Предстои теоретико-приложен семинар, който е част от обучителната програма на МТИ-С към  БАМ.

 

Тема: Етика в пoмагащите професии

 

Ключове за етично професионално поведение.

+ Взаимодействие терапевт-клиент.

+ Взаимодействие терапевт-клиент при работа с подходи с променено състояние на съзнанието.

+ Трансфер и контра трансфер.

+ Примери от практиката.

 

Семинарът е задължителен модул от Обучителната програма на МТИ !

Подходящ за всички колеги от сферата на помагащите професии и лечебни практики.

 

Водещ: ЛилияАхтарова

 

Кога: 27.10.2018г., Събота - от 11:00 до 17:00ч.

           28.10.2018г., Неделя – от 9:00 до 16:00 ч.

 

Къде: ул. ''Ген. Й. В. Гурко'' 52, гр. София (адреса на БАМ)

 

 

Такса за участие:

 

За студенти на МТИ-С – 60 лв.

За членове на БАМ – 70 лв.

За всички други - 90 лв.

 

Моля, изпращайте своите заявки за участие на e-mail адреса на МТИ, в свободен текст.

 

Срок за заявки 24.10.2018г.

 

 

Таксите ще се внасят в деня на семинара  или по банковата сметка на МТИ-С.

 

Тел. за контакти:   0898 66 55 78

или тел. на БАМ: 02/980-13-87.


___________________________________________________________________

Музикотерапевтичен институт – София

 

ИНФОРМИРА:

 

На 06 Октомври 2018 г. от 19:00 часа ще се проведе

Общо събрание на ръководството на МТИ-С,

на ул. Гурко 52, гр. София.

 

Дневен ред:

     1.Отчет за 2018 година.

     2.Обсъждане на предстоящи събития и перспективи.

     3.Обсъждане на въпроса по вписването на фондацията в търговският регистър.

     4.Финансов отчет  и актуално състояние.

 

 

Председател на фондацията: Лилия Ахтарова

Дата: 05.09.2018 г.

________________________________________________________________


Група за личностно развитие и опит - м. 9.2018

Музикотерапевтичен институт – София

при Българска асоциация по музикотерапия

 

Уведомява, че се сформира:

“Група за личностно развитие и опит”

 

Водещ:  ЛИЛИЯ АХТАРОВА,  регистриран психотерапевт, Музикотерапевт

и екип.

 

ЦЕЛИ на групата за личностно развитие и опит:

*       Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*       Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*       Динамика на взаимоотношения в малка група и семейството. Групова терапия  e Специфика на взаимодействие: терапевт – клиент, преподавател –  студент

 

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
4. Развитие на емоционалната компетентност.
5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

 • Активна музикотерапия:
  * Музика, танци и движения.
  * Асоциативна музикотерапия, музика и образност.
  *  Музикална психодрама  техники от арттерапията – рисуване и моделиране.
  * Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – процес-ориентирана психотерапия.
 • За кого – за музиканти, танцьори, художници, психолози, социални работници, специалисти  от медицинските професии.
 •  Група за личностно развитие и опит е задължителен психотерапевтичен тренинг за бъдещи музикотерапевти. Хорариума е съобразен с изискванията на Българска асоциация по психотерапия и Европейската конфедерация по музикотерапия!!
 • Участници, които не са студенти  на МТИ – С, ще получат сертификат!!

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно;

Кога: според договореността на участниците в групата:  възможностите са да се взимат сесиите интензивно в един ден от месеца!

Къде: гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 52, ет. 4.

Условия за участие:

-  Входящо интервю

 

 Заявка за участие, можете да изтеглите от: http://bulgarianmusictherapy.com/grupa-za-lichnostno-razvitie-i-opit-m-9-2018/

 Моля, изпращайте своите заявки на еmail-а на МТИ-С:    mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки:      15.09.2018 г.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0898 66 55 78   или  02/ 980 13 87.

Повече  информация на:  mtisbg.org ,  както и на: www.bulgarianmusictherapy.c


___________________________________________________________________________________________________________________________________


Музикотерапевтичен институт - София при Българска асоциация по музикотерапия

Уведомява , че се сформира :

„ Музикотерапевтичен женски клуб”

Водещи :

Лаура Джош-Марков- психологически съветник, музикант , музикотерапевт под супервизия и

Росица Николова – оперна певица музикотерапевт под супервизия.

Цели на „Музикотерапевтичен женски клуб”:

1.    Обогатяване на собствения и личностен опит

2.    Разпознаване на своите и чуждите емоции

3.    Отнасянето към реални житейски ситуации на преживелищния опит от работата в група

4.    Динамика на взаимоотношенията в малка група и семейство

 

Очаквани резултати:

1.    Осъзнаване и опознаване на личностни качества и ценности

2.    Подобряване на уменията да разпознаваме своите чувства и тези на другите

3.    Развитие на емоционална компетентност

4.    Повишаване на себеоценката

5.    Пренасяне на опита от работа в групата в реални житейски ситуации

6.    Възможност за решаване на актуални проблеми

7.   Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание

Методи за работа:

Използват се методите на музикотерапията и другите експресивни изкуства. 

За кого :

За всяка жена , която би желала да опознае и изследва чувствата и емоциите си , в защитена среда , където всеки е огледало на другия .

Продължителност на груповите сесии :  1 ч. 45 мин.

Формат за работа с групата : 20 сесии , веднъж седмично

Кога : Според договореността на участниците в групата

Къде :  В центъра на София

Условия за участие : Входящо интервю

Моля , желаещите да направят заявка 

за предпочитан ден и час за интервю на телефон:

0888 25 14 15 - Росица Николова

Срок за заявки : 20 .02 .2018 г.

 

________________________________________________________


Цикъл практически семинари – workshop

На тема

„Основни подходи в   Активната  музикотерапия“

***

Музикотерапевтичен институт – София при БАМ

Ви уведомява, че предстои

Цикъл обучителни семинари на тема:  „Основни подходи в Музикотерапията“

ВОДЕЩИ: екип на МТИ – С

Семинарите включват теоретична и практическа  части.

 

ЦЕЛИ:

·        Участниците да се запознаят с основните Музикотерапевтични подходиот „Активната музикотерапия“.

·        През лично преживяване, участниците да придобият начални умения в активната музикотерапия - основен прийом в Клиничната музикотерапия.

·        Участниците да се запознаят с основнитеподходи в активната музикотерапия

·        Да стимулира креативността при използване на такива подходи  в педагогическата,  психологичната и психотерапевтичната практика.

 

Възможни допълнителни резултати:

·        Преживяване и осъзнаване на личностни особености и ценности;

·        Развитие и взаимодействие на личностни качества;

·        Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция;

 

 

Участниците ще получат сертификат.

 

Студентите на МТИ-С ще получат кредитни часове.

 

 

***

 

 

ПЪРВИ МОДУЛ:

 

 

КОГА:     27 и 28.01.2018г.

Събота:от 9:00 до 16:00 ч.

Неделя:от 9:00 до 15:00 ч.

 

 

 

ТЕМА:Музикотерапия при деца

 

-       Поведенческа музикотерапия.

-       Използване на приказки в музикотерапия с деца

-        Подхода на Нордов и Робинс

 

 

ВОДЕЩ: Лилия Ахтарова

 

 

СРОК за регистрация:25.01.2018г.

ТАКСА за 1 двудневен модул от 15 учебни часа:

-       75 лв.

-       за студенти на МТИ-С – 60 лв.

-       За представители на институции – 120лв.

 

СЛЕДВАТ модули на тема:

 

Модул 2:

Тема: Клинична музикална импровизация

Дати 10-ти, :17 и 18 февруари2018г. 

Водещ: Й.Герджиков

 

Модул 3:

Тема: Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия

Дати: 17 и 18.03.2018 г.

Водещ:  Л. Ахтарова

 

***

При пакетно плащане на трите модула – 10% ОТСТЪПКА.

За студенти и членове на БАМ и МТИ – С, които вече имат тези модули – такса за участие - 30лв. за двудневен модул!

***

Моля заявете своето желание за участие на email-aнаМТИ С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Одобрените ще получат информация за начините на плащане и за мястото на провеждане

Телефон за контакти: 02/ 980 13 87 и моб.: 0898 665 578.

 

____________________________________________________________Музикотерапевтичен институт – София

Предлага на Вашето внимание

Музикална психодрама”

Цикъл семинари

 

Водещи:

Модул1 – Надежда Витанова – 28 и29.10.2017

Модул2–Лилия Ахтарова – 9и 10.12.2017

Модул3 – Мария Горинова – 14.01.2018

 

 

За кого?- за студенти на МТИ-С и е отворен за всички, които имат интерес по темата.

Модулът е задължителен от обучителната програма "Музикотерапевтични  подходи в психотерапията” и „клинична музикотерапия.

 

Предстои първи семинар – 28 и29.10.2017г. :

Събота:  от 10.00 до 17.00ч. и

Неделя:   от 10.00 до 15.30ч.

Водещ на семинара: проф. д-р п.н. Надежда Витанова, регистриран психотерапевт

 

Цел на семинара: Теоретично и практическо представяне на основни идеи, свързани с приложение на музикотерапевтични подходи в психодрамата, насочени към осъзнаване на психичното съдържание на Аз-а и междуличностните му взаимоотношения.

Теми:

- Музикален психодраматичен процес, насочен към психичното съдържание на Аз-а (“InnerSelf”).

- Музикален пиходраматичен процес, насочен към “социално-ролевия репертоар” на Аз-а.

- Музикален психодраматичен процес, насочен към междуличностните взаимоотношения на Аз-а (“Социален атом”).

-  Музикален психодраматичен процес, насочен към личния и символния смисъл на съня.

Къде?       гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж,  Център за   психотерапевтични, консултативни и креативни практики, звънец “Психотерапия”

Такса за участие:
За студенти на  МТИ–С – 60 лв.
За членове на БАМ - 70 лв.
За всички други - 90 лв.

Срок за заявки: 17.10.2017г.

Изпращайте своите заявки на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

Моля внесете своите такси  в:

Банка ДСК, Музикотерапевтичен институт – София

IBAN: BG63

STSA

93000021519279

За студенти на МТИ-С, възможно е и на място.

За повече информация: 02 980-13-87 ; 0887-377-960

 

 

 

Следват модул 2 и 3:

Модул2– Водещ:Л.Ахтарова, дати: 09-10.12.2017

– теми: Семинарът е конструиран по модела на Джоузев Морено – автор на музикалната психодрама:

       1.    загряване;

       2.    музикална психодрама в група

       3.    клъстерът на ролята   

       4.    музикална психодрама в работа със семейства

 

Модул3 - Водещ: М.Горинова, дата:13.01.2018

- тема: Музикална психодрама при работа с деца___________________________________________________________________________________


МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН  ИНСТИТУТ – София

към

Българска Асоциация по Музикотерапия

 

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание

Интензивен курс на тема

„Образно асоциативни подходи в музикотерапията”

                                          

от 29 юли  до  2 август 2017

ВОДЕЩИ: Лилия Ахтарова и Ирина Димова

 

Тема: „МУЗИКА И ОБРАЗНОСТ”:

 

В рамките на 45  тренингови часа ще бъдат разгледани:

* Възникване на подхода – кратки исторически бележки,

* Структура на терапевтичната сесия и теоретична постановка,

* Връзка с други терапевтични подходи,

* Прилагането на подхода в груповата и индивидуална психотерапия

* Водене на въображение с музика, автор Х. Бони – демонстрация на примерна сесия.

*Рецептивни подходи в музикотерапията.

*Музикална лаборатория.

*Проследяване на случай в цикъл от три терапевтични сесии – под супервизия.

*Водене на групова сесия с употребата на МО – под супервизия.

Подробна програма очаквайте на страницата на МТИ-С:www.mtisbg.org!

 

ЦЕЛИ: през личните си преживявания, участниците да добият познание за подхода МО, както и умения за прилагането му

Изисквания:

Желаещите за участие извън Обучителната програма на МТИ-С, е необходимо да преминат през предварително интервю! Кандидат участници в интензивния курс, които нямат  личен опит с подхода Музика и образност, е необходимо да имат минимум 3  индивидуални сесиипреди началото на курса. Участници, които имат вече един интензивен курс по подхода МО, биха могли да се включат последните три дни от курса!

 

За кого? – Теоретично – практическият курс е подходящ  за студенти на МТИ-С,  за студенти по музикотерапия и студенти от други психотерапевтични парадигми с музикална подготовка, за музикотерапевти и психотерапевти с музикална образованост.

Къде? – адресът на БАМ: гр. София, ул. Гурко 52

Време:  всеки ден от 9.00 до 17.00ч., С един час обедна почивка и две кафе паузи

 

Такса за участие:

-       За студенти на МТИ – София  от–  180лв.

-       За последните 3дни – 75лв.

-       За всички други – 450лв

 

Срок за заявки и внасяне на такса за участие - 25  юли 2017г.

Моля, изпращайте заявки за участие на email: mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако за първи път участвате в наш семинар, моля попълнете заявка за участие!

За всички други – моля потвърдете с e-mail в свободен текст на: mti@bulgarianmusictherapy.com

Моля, таксата за участие преведете на:

Музикотерапевтичен институт-София

IBAN: BG63STSA93000021519279

за студентите по  музикотерапия е възможно и на място!

 

Повече информация на  тел: 02/ 980 13 87 или 0898 66 55 78


_____________________________________________________________________________________

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

Обявява  теоретико-практически семинар на тема:

 “ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА

                                    Водещ на семинара: проф. Надежда Витанова, д-р пн

 

Кога:                             3 марта 2017:  от 11 до 17 часа

                                       4 март  2017:  от 11 до 17 часа

                                       5 март 2017:   от 11 до 16 часа

 

Къде:  гр. София, бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж, звънец на домофона “Психотерапия”

 

За кого: - За студенти на Музикотерпавтичния институт – София към БАМ

               - За всички, които имат интерес към темата и посочената по-долу проблематика:

Цел на семинара: теоретично и практическо представяне на концептуалните идеи на някои от основните направления в психотерапията, върху които се надгражда музикотерапевтичното въздействие.

Теми:

1. Аналитична психотерапия: теоретични основи, процес, методи. Механизми на Юнгианската  анализа.

2. Хуманистични подходи в психотерапията:

“Центрирана към човека” терапия на Карл Роджърс – теоретична основа, насоченост и етапи на психотерапевтичния процес;

-Хуматистична насоченост на психотерапевтичните идеи на Абрахам Маслоу. Екзистенциална психотерапия – основно предназначение и терапевтични феномени в екзистенциалните измерения на човешката психика.

     3. Поведенчески подходи в психотерапията:

-Оперантен модел на поведенческата психотерапия за преодоляване на неадаптивното поведение и усвояване на “социално желателно” поведение;

-Когнитивно-поведенческа терапия;

-Рационално-емотивен подход в поведенческата терапия.

 

Такса за участие в семинара: За студенти  на МТИ и членове на БАМ – 80 лв.

                                                  За всички други – 90 лв.

              Таксата се заплаща на място

 

Участниците извън тренинговата програма на МТИ ще получат сертификат.

 

Срок за заявки: 1 март 2017 г.

Моля изпращайте своите заявки на e-mail-а на :MTI : mti@bulgarianmusictherapy.com

За контакти: тел. 02 980 13 87;  0887 377 960


_____________________________________________________________________________________


Музикотерапевтичен институт – София

към Българска асоциация по музикотерапия

 

Уведомява, че

 

На 25 февруари  2017г. ще се състои Теоретичен семинар

на тема:

„Психоанализа и аналитична психотерапия”.

Водещ: БОЯНКА КОРНАДЖЕВА, аналитичен психотерапевт;

 

Целта на курса е да представи основните теоретични понятия, върху които се опира терапевтичната практика, илюстрирани с клинични винетки.

Ще бъдат разгледани следните теми:

1.  Психоанализата - теория и практика, развиваща се от 1896г.

2.  Психоанализа и психоаналитична психотерапия.

3.  Митове и реалност в психоанализата.

4.  Психоаналитици, размътили през годините бистрата вода над спокойното психоаналитично блато.

 

„...исках просто да изследвам, да решавам загадки, да разкрия парченце от истината. На мнозина това може би е причинило болка, на някои сигурно е дало щастие, но и за двете нито нося вина, нито имам заслуга.”

                                                                               Зигмунд Фройд до Ромен Ролан, 13 май 1926г.

 

Семинарът е насочен към студентите по Музикотерапия, както  и отворен към други колеги с интерес по темата!

 ВРЕМЕ:  от 9.00 до 18.00 ч., с половин час обедна почивка и 2 кафе паузи

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

За студенти на МТИ-С – 60 лв.

За всички други – 70 лв.

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:  21 февруари 2017г.

Участници, които не са студенти на МТИ-С, ще получат сертификат.

Участници, които ще присъстват за първи път на събитие на института или БАМ, моля да попълнят заявка за участие! Моля, изпращайте заявките за участие на имейла на МТИ-С:    mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Повече информация на тел.:    0898 665 578;


_____________________________________________________________________________________________________________________


Музикотерапевтичен институт – София

ОБЯВЯВА прием за Група за личностно развитие и опит

 

Водещ: ЛИЛИЯ АХТАРОВА (регистриран психотерапевт, музикотерапевт) и екип.

 

Цел на Групата за личностно развитие и опит:

*        Обогатяване на собствения емоционален и личностен опит.

*        Изследване на модели на поведение.

*        Придобиване на емоционална компетентност и експресия.

*         Насочена  към професионалното квалифициране на практици в областта на човешкото поведение и взаимоотношения.

*         Динамика на взаимоотношения в малка група и семейството.  Динамика на малката група e Специфика на взаимодействие: водещ – клиент, преподавател – обучаем.

 

Очаквани резултати:
1. Преживяване и осъзнаване на личностни особености, ценности и качества.
2. Развитие на личностни качества и взаимодействието между тях.
3. Структуриране на модели за интерперсонални взаимоотношения и личностна позиция.
4. Развитие на емоционалната компетентност.
5. Интегриране на преживелищния опит от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации. Усъвършенстване на уменията за справяне чрез самопознание.

 

Методи за работа:

·         Активна музикотерапия:
* Музика, танци и движения.
* Асоциативна музикотерапия, музика и образност.
* Психодраматични техники с музика. Техники от арттерапията – рисуване и моделиране.
* Други подходи, които употребяват изкуствата като инструмент – процес-ориентирана психотерапия.

·         За кого – за музиканти, танцьори, художници, психолози, социални работници, специалисти  от медицинските професии.

·          Група за личностно развитие и опит е задължителен психотерапевтичен тренинг за бъдещи психотерапевти,  музикотерапевти, както е и полезен за всеки специалист в работата с групи хора, в сферата на изкуствата, помагащите професии и педагогиката.

·         Курсът предвижда 30 тренингови часа.

·         Желаещите да продължат своето обучение в МТИ-С ще придобият документ за преминали „базисно ниво” от  Обучителната програма  на института, всички други

– ще получат сeртификат!!

 

Продължителност на груповите сесии: 1 час и 45 мин.

Формат за работа с групата: 4 сесии месечно; 

Кога: според договореността на участниците в групата: възможностите са да се взимат сесиите стандартно веднъж в седмицата или  интензивно в един ден от месеца!

Къде: гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 52, ет. 4.

Условия за участие:   Входящо интервю

 

 Моля,изпращайте своите заявки на еmail-а на МТИ-С: mti@bulgarianmusictherapy.com

Срок за изпращане на заявки:      15.03.2017 г.

Моля желаещите да направят заявка за предпочитан ден и час за интервю на телефон: 0898 66 55 78   или  02/ 980 13 87.

 

Повече  информация на:  mtisbg.org ,  както и на: www.bulgarianmusictherapy.com