Музикотерапевтичен институт София
МТИ УПРАВЛЕНИЕ


Административен борд:

 

Лилия Ахтарова

Психотерапевт, музикален психотерапевт

E-mail: lilyach@bulgarianmusictherapy.com

Тел.: 0898  66 55 78

 

Теодоси Цингилев

Бакалавър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по детско-юношеска психология от СУ „Св. Климент Охридски“

Музикален психотерапевт под супервизия

Преподавател  по китара

E-mail: tedogit@yahoo.com

Тел.: 0898 469783

 

д-р Даниела Найденова

завършила е в НМА “Панчо Владигеров” специалностите “Музикознание” и “Музикална педагогика” и в СУ “Климент Охридски” – “Клинична социална работа”

Музикален психотерапевт 

E-mail: danisw5@abv.bg

Тел.: 0887 29 31 93