Музикотерапевтичен институт София


New book by Liliya Ahtarova: Music Therapy – A Means for Depth Psychological Work. What is music therapy?


Статия "МУЗИКОТЕРАПИЯТА - ОБЩ ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ ПОДХОДИ" с автор Лилия Ахтарова, публикувана в "СБОРНИК Психотерапевтични подходи и практики", 2016г.

Статия „ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ. СПЕЦИФИКИ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА“, автор Лилия Ахтарова, публикувана в "СБОРНИК Идентичност и различия", 2016 г.

Paths of professional development in partnership with the European Music Therapy

И отново за Личната работа на Музикотерапевта – една лична и не само, гледна точка

20150121 Вестник лечител брой 2-ри: Интервю с Лилия Ахтарова