Музикотерапевтичен институт София
Ръководство на Обучителната програма:

Лилия Ахтарова – психотерапевт, музикотерапевт музикален психотерапевт, арт терапевт, кинезитерапевт;

Проф.  Надежда Витанова д.п.н.  – психолог,  психотерапевт, психодрама терапевт,  музикален психотерапевт;

 

Преподаватели:

Ирина Димова – музикален педагог, психотерапевт,  музикален психотерапевт, психодрама асистент, клиничен социален консултант;

Доц. Димо Станчев – психиатър, психодрама терапевт, психоаналитик;

Доц. Румен Бостанджиев – психиатър,  психотерапевт, психодрама терапевт;

Мария Горинова д. н. – логопед,  психодрама-терапевт;

Румен Георгиев – системен  психотерапевт, арт терапевт;

Д-р Пламен Панайотов – психиатър,   психотерапевт;

Боян Страхилов – психолог, психотерапевт;

Росица Георгиева – психолог,  психотерапевт;

Елена Илиева – психолог,  психотерапевт;

Йосиф Герджиков – диригент;

 

Асистенти:

Даниела Найденова д. н. музикален педагог, клиничен социален консултант, музикален психотерапевт;

Йорданка Деянова клиничен музикотерапевт, музикален психотерапевт в обучение;  

Радка Георгиева – музикален психотерапевт, клиничен музикотерапевт, музикален педагог;

Яна Николова – клиничен музикотерапевт, музикален педагог;

Росица Николова – музикален психотерапевт, музикант със специалност оперно пеене;

Лаура Джош Маркова – музикален психотерапевт, клиничен консултант, музикант;