Музикотерапевтичен институт София
Ръководство и екип на Обучителната програма:

Лилия Ахтарова – психотерапевт, музикотерапевт музикален психотерапевт, арт терапевт, кинезитерапевт;

Проф.  Надежда Витанова д.п.н.  – психолог,  психотерапевт, психодрама терапевт,  музикален психотерапевт;

 

Преподаватели:

Ирина Димова – музикален педагог, психотерапевт,  музикален психотерапевт, психодрама асистент, клиничен социален консултант;

Боряна Радева – музикотерапевт;

Доц. Никола Атанасов - психолог, психотерапевт;

Доц. Румен Бостанджиев - психиатър,  психотерапевт, психодрама терапевт;

Мария Горинова д.  – логопед,  психодрама-терапевт;

Румен Георгиев - психотерапевт, арт терапевт;

Д-р Пламен Панайотов - псхиатър,  психотерапевт;

Боян Страхилов - психолог, психотерапевт;

Йосиф Герджиков - диригент;


Асистенти:

Даниела Найденова д.  - музикален педагог, клиничен социален консултант, музикален психотерапевт;

Радка Георгиева - музикален психотерапевт, клиничен музикотерапевт, музикален педагог;

Яна николова - кличничен музикотерапевт, музикален педагог;

Йорданка Деянова - клиничен музикотерапевт, музикален психотерапевт в обучение;