Музикотерапевтичен институт София
ПРИЧИНИ ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ

 

1.       Обучението е съобразено с критериите на Европейската   конфедерация по музикотерапия и отговаря на изискванията на Българската асоциация по психотерапия.

2.       Обучението обхваща всички утвърдени музикотерапевтични  подходи в европейската и световната практика и взаимодействието им с другите арттерапевтични школи.

3.       В МТИ – С, ще получите знания как музикотерапевтичните подходи се вписват в основните психотерапевтични парадигми и в клиничната практика.

4.       Обучението е организирано в модули, които се провеждат съботно-неделно и в празнични дни.

5.       Обучението дава възможност специализираното ниво, т.е. работа под супервизия с доброволци и реални пациенти,  да се вземе успоредно с базисното ниво.

6.       Ръководителите и преподавателите към МТИ – С, са получили своята квалификация у нас и в чужбина и са действащи терапевти.

7.       В хода на обучението се преминава през лично преживяване и процес на себепознание, развитие и израстване на студентите, което го прави автентично, трайно и уникално по рода си за всеки участник.